Lover økt satsing på planteproduksjon i landbruket