Mannens pårørende er varslet, opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Ut fra politiets opplysninger, lånte den avdøde mannen motorsykkelen av en bekjent.

– Det er gjort kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, og det vil bli foretatt obduksjon av den avdøde, opplyser politiet.

Det vil også gjøres avhør av eventuelle vitner, og undersøkelser av om det eksisterer videoopptak av ulykken.

– Ut over dette er det for tidlig i etterforskningen til å si noe mer, sier politiet.

Spesialenheten for politisaker er orientert om forløpet til ulykken, som skjedde i forbindelse med en politijakt.

– Det er derfor ikke naturlig at politiet uttaler seg om det, heter det i pressemeldingen.