De siste årene har arbeidet for å minske flokking rundt dommeren tatt seg opp. Likevel ser det vanskelig ut å kvitte seg helt med problemet.

Tirsdag foreslo Fotballens internasjonale lovkomité (Ifab) å teste ut bruken av tidsbegrensede utvisninger for dommerprotester. Det skal skje i kamper på høyt nivå.

I referatet fra møtet fremgår det at det skal testes ut bruk av midlertidige utvisninger i situasjoner der det protesteres heftig mot dommerne og i forbindelse med «spesifikke taktiske regelbrudd». Det vil blant annet si å umotivert rive ned en motstander på en lovende kontring.

Det kan innebære at en spiller må sone ti minutter i en utvisningsboks før han får komme på banen igjen.

Grepene har båret frukter på grasrotnivå, og Ifab ønsker dermed å prøve det ut også på høyt nivå.

Dommersjef Hauge i Norges Fotballforbund (NFF) stiller seg bak forslaget.

– Det forteller at det er et stort behov for å gjøre noe med problemet og utfordringen som ligger i fotballen generelt, sier Hauge til NTB.

Den tidligere toppdommeren Pierluigi Collina har tidligere omtalt dommerprotester som «kreften som dreper fotballen».

Kan bli innført i Norge

Et annet grep som ble diskutert på Ifabs møte er at bare de to lagenes kapteiner får henvende seg til dommeren om viktige avgjørelser. Dette og bruken av tidsbegrensede utvisninger er i tråd med allerede eksisterende regler i rugby.

I tiden som kommer skal det utarbeides protokoller som skal inneholde retningslinjer for utprøving av de varslede nye tiltakene.

Ifabs årsmøte skal avvikles i Glasgow 2. mars neste år, og vedtak kan bli fattet da. Besluttede regelendringer vil bli gjeldende fra 1. juli.

Om en mulig implementering i Norge, sier Hauge dette:

– Det kan bli innført i Norge også, og vi følger spent med. Vi har sagt hele tiden at vi er lojale til spillereglene fra Fifa og Ifab, og vi er lojale til retningslinjene fra Uefa, forteller Hauge.

– Tankesettet er at det gir en virkning her og nå. Det er ikke et gult kort som man tar med seg videre. Fem minutter ute gir en ekstremt stor påvirkning akkurat der og da, fortsetter han.

2025?

Dersom vedtaket blir fattet i Glasgow, vil trolig regelendringene ikke tre i kraft i Norge før 2025-sesongen.

– 1. juni er vi midt i en sesong, og vi har et prinsipp at det da skal innføres sesongen etter. Men dersom vi ser umiddelbart at det har veldig god virkning, har vi en dommerkomité som kan løfte opp tematikken om det også umiddelbart skal gjelde i Norge, sier Hauge.

I engelsk toppfotball kom det før sesongen strengere regler for oppførsel rundt dommeren. De nye reglene tilsier blant annet at minst én spiller skal bli tildelt kort om spillerne flokker seg rundt dommeren.

I tillegg får ikke spillerne lov til å konfrontere eller «invadere dommerens fysiske rom eller berøre dommeren».

I trenerseksjonen er det gjort flere endringer. Heretter kan bare én trener stå ute i teknisk sone om gangen, og trenerne kan bare diskutere ved egen benk.

Slike håndfaste regler er det ikke i Norge enn så lenge.