Trekker all julebrus på glassflaske tilbake på grunn av skader i flaskemunningen