Regjeringen med tiltak for å ivareta reindrifta: – Elendig forslag