– Gjentakelsesfaren er noe dempet sammenlignet med 2012, men jeg mener at vi er godt under terskelen for prøveløslatelse. Millehaugens endringer har skjedd i et beskyttet miljø på en lukket anstalt. Det mener jeg er helt avgjørende, sier førstestatsadvokat Kristian Jarland i sitt innledningsforedrag i lagmannsretten.

Onsdag startet ankesaken der Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til om Stig Millehaugen skal prøveløslates.

54 år gamle Millehaugen soner nå i Ila fengsel etter at han i 2012 ble dømt i Borgarting lagmannsrett til 21 års forvaring, med en minstetid på ti år, for bestillingsdrapet på Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed i 2009. Dommen gjelder også drapsforsøk på en annen person som var til stede da drapet ble begått.

I 2022 begjærte han seg prøveløslatt, og i september i fjor kom Oslo tingrett fram til at han skal prøveløslates innen 1. juni i år. En drøy uke senere anket påtalemyndigheten.

Stakk av under permisjon

Aktor Jarland kritiserte i sin innledning dommen fra Oslo tingrett.

I juni 2022 ble det slått riksalarm da Millehaugen ikke returnerte til Trondheim fengsel, der han da sonet, etter en seks timers permisjon. På cella hadde han lagt igjen spor som antydet at han ville reise til Ukraina for å bli fremmedkriger, men påtalemyndigheten mener at dette ble gjort for å villede politiet. Han ble pågrepet i Østmarka i Oslo etter en uke.

Oslo tingrett viste i sin dom til at Millehaugen ikke hadde gjort noe kriminelt mens han var på rømmen, og at uteblivelsen i seg selv ikke fører til en økt gjentakelsesfare for alvorlig kriminalitet.

– Ikke helt fått grepet

– Jeg mener tingretten ikke helt har fått grepet på dette, sier Jarland, og fortsetter:

– Det er ikke spørsmålet om gjentakelsesfare som er relevant. Spørsmålet er om det har skjedd en tilstrekkelig endring hos Millehaugen under soningen, sier han.

Jarland kritiserte også tingrettens avgjørelse om at Millehaugen skulle prøveløslates over ni måneder etter dommen, og omtalte det som «en hybridløsning». Han viser til at de som prøveløslates, normalt skal slippes fri relativt umiddelbart og senest etter to-tre måneder.

Domfelt sju ganger

Millehaugen er domfelt i alt sju ganger siden 1987, blant annet for drapet på en fengselsbetjent under en rømming i 1992, grove ran og flere tilfeller av vold. Han startet sin kriminelle løpebane i tenårene og har sittet bak murene nesten hele sitt voksne liv.

Hans omfattende kriminelle løpebane gjorde at han i mediene fra begynnelsen av 2000-tallet fikk tilnavnet «Norges farligste mann».

Under fengselsoppholdene har Millehaugen likevel fått gode skussmål av Kriminalomsorgen og psykologene som har hatt samtaler med ham. Verken Ila eller Trondheim fengsel har likevel anbefalt noen prøveløslatelse.

Vil ha fengsel med lavere sikkerhet

Jarland viser til at det normale i forbindelse med soning og planlegging av et liv utenfor murene, er at sikkerheten trappes ned og at man innvilges flere turer og permisjoner utenfor fengselet.

Han mener det er for tidlig å slippe Millehaugen rett fra et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og ut i frihet. Aktoren varsler at han under avslutningen mandag vil be om at 54-åringen ikke prøveløslates.

– Jeg mener heller at han bør overføres til et fengsel med lavere sikkerhet, sier aktoren.

Mener ingen har jobbet så hardt med seg selv

Millehaugens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, mener på sin side at hans klient har hatt så stor framgang i fengselet at han bør prøveløslates nå.

– Man finner ikke noen annen forvaringsinnsatt i Norge som har jobbet så lenge, så hardt med å ta et oppgjør med sitt kriminelle tankesett, sier Furuholmen i sitt innledningsforedrag.

Han sier at Millehaugen gjennom flere års refleksjon over hva han har gjort, hvilke skader og smerter han har påført andre, samt dypere selvinnsikt, kommet til at han vil ut i samfunnet for å leve et nytt liv, uten kriminalitet.

Han viser også til at psykologer som har fulgt ham opp i fengselet, mener at han har hatt god progresjon.

– Vi får ikke gjort noe med det han har gjort i fortiden, men må se på hans fungeringsevne og mindset i dag, sier Furuholmen.