Anken kommer etter at lagmannsretten reduserte straffen for den underslagsdømte med to og et halvt år. I Trøndelag tingrett fikk bankvikaren en dom på seks år.

– Lagmannsretten hadde et annet syn på straffenivået, og særlig knyttet til punktet om selvvask. Så vi ønsker å høre om Høyesterett har et annet syn, sier statsadvokat Eli Reberg Nessimo til Adresseavisen.

Anken må først gjennom ankeutvalget før den eventuelt tas opp til behandling i Høyesterett.

Mannen i 20-årene har erkjent seg skyldig i underslag, hvitvasking og forfalskning.

Aktoratet har beskrevet bankunderslaget som det største i norgeshistorien. Mannen var innleid som vikar ved hovedkontoret til Sparebank 1 SMN i Trondheim da underslagene ble begått.

De skjedde i desember 2022 og januar året etter. Mannen overførte penger fra kassasystemet til sine egne kontoer i banken.

Av nesten 75 millioner kroner som ble underslått, har politiet greid å finne igjen og sikre rundt 20 millioner kroner.