Konferansen arrangeres av LO i Trondheim og samlet i helgen mange hundre medlemmer av arbeidstakerorganisasjonen fra hele landet.

Uttalelsen om Israel-Palestina-konflikten ble enstemmig vedtatt på konferansen, skriver VG.

«Trondheimskonferansen støtter forslagene om sanksjoner overfor Israel fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre på Stortinget», heter det. Uttalelsen går også inn for flere andre tiltak for å legge press på Israel.

Fra før har LOs øverste organ, LO-kongressen, vedtatt å støtte en internasjonal boikott av Israel. Det skjedde sommeren 2022.