Mellom klokka 17 og 18 passerer strømprisen i den sørlige delen av landet 304 øre/kWh, skriver Europower.

Helt i nord hopper prisen opp 100 prosent. I prisområdet Trondheim (NO3) øker prisen med 80 prosent.

Strømprisen i de nordlige prisområdene passerer 1 krone/kWh i fire timer i morgen. På sitt høyeste er prisen på 110 øre/kWh.

Alle prisområdene i sør får en månedspris i november på over 1 krone/kWh. De nordlige prisområdene hadde dager i løpet av måneden hvor prisen var høyere enn prisen i sør. De ender likevel opp med en betydelig lavere månedspris.

Dersom strømstøtten fortsatt hadde vært månedsbasert, hadde ikke de nordlige prisområdene fått noe strømstøtte. I september ble det imidlertid innført timebasert strømstøtte. Det betyr at strømkunder i hele landet vil få utbetalt strømstøtte for november.