27 prosent av medlemsbedriftene i NHO melder at markedssituasjonen i desember er dårlig. Det er 3 prosentpoeng flere enn forrige måned.

22 prosent melder at markedssituasjonen er god, ned 2 prosentpoeng fra november.

– Historisk sett er dette svakt, skriver NHO i en pressemelding.

Offshorebransjen melder om best situasjon, mens byggebransjen, bilbransjen og reiselivet melder om den svakeste situasjonen.

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 28. november og 5. desember, med 2.205 svar.

Vanskelig i hele landet

Det er kun i Rogaland, Troms og Finnmark og Trøndelag at flertallet av bedriftene vurderer situasjonen som god på nåværende tidspunkt.

– Alle øvrige fylker har overvekt av respondenter som opplever markedssituasjonen som dårlig. Det er svakest i Viken og i Innlandet, melder NHO.

Også bedriftenes fremtidsutsikter synker. 10 prosent av bedriftene venter bedring det neste halvåret, ned 2 prosentpoeng fra forrige måned. Hele 41 prosent tror det blir verre, noe som er uendret fra november.

– Dette er også svake nivåer historisk sett, særlig tatt i betraktning at mange allerede vurderer situasjonen som dårlig, ifølge NHO.

Kun oljebedrifter har tro på fremtiden

Det er overvekt av pessimister i nesten alle bransjer. Kun arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen Offshore Norge har en overvekt av bedrifter som melder om positiv fremtidstro.

Pessimismen råder i alle fylker, men fremtidstroen er mørkest i Innlandet og Agder.

I Innlandet venter kun 6 prosent en bedring av markedssituasjonen de neste seks månedene, mens halvparten venter forverring.