Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 77,3 prosent. Det er magasinene i Øst-, Sørvest-, Midt-, Nord- og Vest-Norge som trekker ned.

I Øst-, Sørvest-, Midt-, Nord- og Vest-Norge lå fyllingsgraden under det som er normalen for denne tiden av året.

For magasinene i Øst-Norge lå nivået på 75,46 prosent, ned 4,5 prosentpoeng fra uken før. I Sørvest-Norge lå nivået på 72,93 prosent, ned 3,2 prosentpoeng fra uken før. I Midt-Norge lå nivået på 64,6 prosent, ned 3,9 prosentpoeng fra uken før. I Nord-Norge lå nivået på 64,32 prosent, ned 2,4 prosentpoeng fra uken før. I Vest-Norge lå nivået på 73,16 prosent, ned 4,5 prosentpoeng fra uken før.