Or er den pollentypen som først starter spredning og som for mange allergikere markerer starten på sesongen. Mandag var det kraftig spredning av or i kystnære områder på Østlandet med Oslo.

Også tirsdag er det her ventet kraftig spredning av or, samt beskjeden spredning av hassel, ifølge pollenvarslingen til Norges Astma- og Allergiforbund ( NAAF ).

Flere steder i landet er det ventet moderat spredning av or tirsdag. Dette gjelder Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland, Sogn og Fjordane, og Rogaland. Flere av disse stedene hadde kraftig spredning av orepollen mandag.

Det antas at i overkant av 20 prosent av befolkningen har en mer eller mindre alvorlig pollenallergi, ifølge Astma- og Allergiforbundet. Hvis du har pollenallergi, reagerer kroppen på proteiner fra noen trær og vekster, som for eksempel bjørk.

Forbundet har flere råd til pollenallergikere , blant annet at man bør ta medisin – og helst starte før symptomene blir for sterke. Det oppfordres også til at man vasker ansikt og hender når man har vært ute.