Torsdagens snittpris per kWh er 17,8 øre lavere enn onsdag og 1,12 kroner lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen torsdag på 57,9 øre per kWh er mellom klokken 21 og 22. Den er 30,4 øre lavere enn onsdag og 1,38 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 93,5 øre.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting torsdag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

Minsteprisen blir på 36,5 øre per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten.