Torsdagens snittpris per kWh er 7,7 øre lavere enn onsdag og 34,6 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen torsdag på 63,4 øre per kWh er mellom klokken 0 og 1 på natten. Den er 14,8 øre lavere enn onsdag og 62,9 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,0037 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting torsdag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

Minsteprisen blir på 32,9 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.