Med oppkjøpet på nærmere 400 millioner kroner har Aker nå drøyt 27 millioner aksjer i rederiselskapet Solstad Offshore, noe som har økt eierandelen til 32,9 prosent.

Oppkjøpet har ifølge E24 ført til flere nye runder i feiden om rederiet fredag.

Investor Christen Sveaas og hans investeringsselskap Kistefos gikk nylig hardt ut mot Aker med beskyldninger om at selskapet tappet Solstad Offshore for verdier. Kjernen i Kistefos sin kritikk har vært at avtalen som rydder opp i Solstads gjeld, forskjellsbehandler aksjonærene til fordel for Aker.

– Handler om rett og galt

Aker har imidlertid avvist kritikken. I en felles uttalelse til E24 påpeker Aker-eier Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen at de mener at enkelte aksjonærer har satt refinansieringen av Solstad i fare.

– Aker har kjøpt aksjer for å sikre gjennomføring av refinansieringen til det beste for Solstad Offshore, aksjonærene, långivere og selskapets 2500 ansatte, sier Røkke og Eriksen i uttalelsen.

Sveaas konstaterer på sin side at Røkkes manglende vilje til å la alle aksjonærene i Solstad delta i emisjonen på like vilkår, vil gå hardt utover tusenvis av småsparere.

– Løsningen på situasjonen er svært enkel. Hvis Røkke lar alle aksjonærene likebehandles, faller alt på plass. Dette handler om hva som er rett og hva som er galt, skriver Sveaas på nettstedet solstadskandalen.no, som Kistefos står bak.

Generalforsamling på nyåret

I forrige uke gikk Sveaas og Kistefos ut og krevde ekstraordinær generalforsamling der aksjonærene i Solstad Offshore skal stemme over et erstatningssøksmål mot både Solstad-styret og Aker.

Kistefos krever at Aker Capital og andre som er foreslått saksøkt, skal nektes å stemme på generalforsamlingen. Det er foreløpig ukjent om Kistefos får gjennomslag for dette kravet.

Solstad-sjef Lars Peder Solstad sier til DN at generalforsamlingen vil skje en gang på nyåret.

– Jeg syns bare det er veldig flott at Aker øker sin støtte til selskapet. Det er vel det jeg har å si om det, sier han.

Ifølge DN fortsatte investordramaet utover fredagen, da DNB Bank solgte alle sine 6,1 millioner aksjer i Solstad Offshore. Det er ikke oppgitt hvem eventuelle kjøpere er, men salget innebærer per nå at DNB ikke vil ha noen stemmer i den kommende generalforsamlingen.