Arrangørkoret hadde valgt å legge stevnet til Berkåk, med et unntak for kirkekonserten på fredag, som var i Soknedal kirke. Det var i alt 334 sangere fra 16 kor som deltok på stevnet. Av disse var det to gjestekor; Damekoret Courage fra Klæbu og Eggkleiva Mannskor fra Skaun. Alle kor bidrog med to sanger hver i henholdsvis kirkekonsertene på fredag og lørdag, og på folkekonserten søndag.

Tok saken i egne hender

Det har alltid vært med musikkorps i oppmarsjen på stevner i NKØG. Helt til nå. Hauka Mannskor forespurte åtte korps, alle hadde tatt ferie. Men atter en gang kom den nevnte kreativiteten til haukbyggene fram. To sterke menn gikk fremst i toget, og bar med seg en stor høgtaler, hvor det strømmet ut kjente marsjer. Turen gikk til Rennebu helsesenter, hvor det ble sunget flere kjente sanger.

Daniel Flatås (t.v.) og Harry Flatås bar høyttaleren som sørget for korpsmusikk under oppmarsjen.
Leder i arrangementskomiteen, Olav Edvin Heggvold, ønsker sangerne velkomne til stevnet. Foto: Lars Nesheim
Oppstilling av alle korfanene ved åpningen. Foto: Lars Nesheim

Åpning av stevnet

Musikksjefen i Norges Korforbund, Tove Ramlo Ystad, sa i sin hilsningstale at hun var imponert over at NKØG, som er det minste distriktsleddet i Norges Korforbund, klarer å arrangere stevne år etter år. Med høy kvalitet, og med deltakelse fra nesten alle kor. I år var det med sangere fra 14 av 15 medlemskor i NKØG. Hun nevnte at andre distriktsledd sliter med å holde oppe tradisjonen med sangerstevne.

Musikksjef i Norges Korforbund, Tove Ramlo Ystad, hilser til korene. Foto: Lars Nesheim

Hauka Mannskor holder til i Midtre Gauldal kommune, mens arrangørstedet Berkåk ligger i Rennebu kommune. Det medførte en diskusjon om hvilken ordfører som skulle hilse til sangerne. Dette dilemmaet ble løst av de kreative haukbyggene; de stilte med sin egen ordfører, Kollevoldsbraaten. Han prøvde å kuppe åpningen av stevnet, men den æren tilhører alltid lederen av NKØG, denne gang Lars Nesheim.

«Ordfører» Kollevoldsbraaten (i Odd Flatås sin skikkelse) holder en spissfindig tale. Foto: Lars Nesheim

Forrykende underholdning

På festmiddagen er det tradisjon for at arrangørene har ansvar for underholdningen. Og Hauka mannskor laget et imponerende show, der de sparket i alle retninger.

Hauka Mannskor i aksjon på scenen under festmiddagen. Foto: Dan Børge Flatås

Hedersbevisninger

I alt 12 sangere fikk medalje for enten 25 eller 40 års medlemskap i Norges Korforbund. Utdelingene ble foretatt under festmiddagen.

25 års jubilanter. Fra venstre Marit Elise Halseth (Hauka Dekorum), Esten Flatås (Hauka Mannskor), Kari Beate Rønning, mottok for Renate Livden (Kvikne Songlag), Kurt Fossum (Kvikne Songlag) og Astrid Houen Ler (Kvål Songlag). Foto: Kjell Olden
25 års jubilanter. Fra venstre Odd Ivar Fossum (Sangkoret Samhald), Brit Inger Buseth (Singås damekor), Ann Elin Fjæran (Samhald) og Stein Are Dragset (Samhald). (Magnar Vingelen fra Samhald som også fikk pris kom ikke med på bildet). Foto: Kjell Olden
40 års jubilanter. Stein Moen i Sangkoret Lundarljom (t.v.) og Kjell Christian Storinset i Kvikne Songlag. Foto: Kjell Olden
Oppmarsj, med høgtaler fremst. Deretter fanen til NKØG, båret av leder Lars Nesheim. Foto: Dan Børge Flatås
Hauka dekorum. Foto: Magnhild Nordbø
Rognes Songlag. Foto: Magnhild Nordbø
Sangkoret Samhald. Foto: Magnhild Nordbø
Hauka mannskor. Foto: Magnhild Nordbø