Bildet er tatt på Aashaugen i Sørbygda i Soknedal av Solfrid Nytrø.

Send bildeglimt til: redaksjon@gauldalsposten.no