Ei elgku som gir kalven sin melk. Bildet dukket opp på viltkameraet til Olav Staverløkk i Soknedal.

Send bildeglimt til redaksjon@gauldalsposten.no