Fullmånen «lander» på taket på Oppgardshaugen i Sørbygda. Bildet er tatt av Oddveig Børset.

Send bildeglimt og bidrag til fotokonkurransen til: redaksjon@gauldalsposten.no