Den kjente edderkoppen har rømt fra Oslo til Støren og innover fra Litjbjørgbakkan. Bildet er tatt av Gunn Kristin Folstad.

Send bildeglimt og bidrag til fotokonkurransen til: redaksjon@gauldalsposten.no