Midtre Gauldal sykehjem retter en stor takk til de frivillige damene som hver tirsdag møter opp og sørger for at bingoen blir gjennomført.

De frivillige er Marit Bogen, Astrid Aunøien, Margit Grytdal, Ingveig Skårvold, Solveig Wisløff, Ingeborg Digre, Solfrid Tangstad og Åse Rognes.

Send bildeglimt til: redaksjon@gauldalsposten.no