Tamrein på besøk i Midtre Gauldal er et høsttegn. På vei mot Burusjøen, fra Kotsøy i Singsås, er det ofte rein å se. Helt inntil hytta som i dette tilfellet i helga. Bildet er tatt av Trond Norbye som har hytte ved Rødsløkken, Kotsøy.

Send bildeglimt til: redaksjon@gauldalsposten.no