ANNONSØRINNHOLD

Derfor bør næringslivet se til dette området: – Helt unik mulighet

Store næringsarealer nært E6 og jernbane, kun en drøy halvtime unna Trondheim. Støren Sør er klar for å ta imot større og mindre virksomheter.

Næringsareal er et hett tema i vår region om dagen, også i Midtre Gauldal kommune. Ordfører Trude Solem Heggdal forteller at de har løsningen for bedrifter som er på arealjakt.

– Det er mangel på næringsareal i Trondheim. Her på Støren har vi et romslig næringsområde klar for etableringer – kun 35 minutter unna byen, sier Trude.

– Vi tar imot næringslivet med åpne armer!

Støren Sør er et ferdig opparbeidet næringsområde på 85 mål, anlagt på fjellgrunn. Området kan lett utvides med ytterligere 500 mål.

Ordfører Trude Solem Hegdal i Midtre Gauldal kommune.

– Her er det god plass til arealkrevende virksomheter som selv vil forme sine behov, sier Trude.

– Du kan komme kjapt i gang! Alt er regulert og byggeklart. Vi gleder oss til å se de første etableringene på Støren Sør, legger hun til.

Husk lyd!

Logistisk knutepunkt

Støren er et knutepunkt for vei og jernbane. Her møtes E6, fylkesvei 30, Dovre- og Rørosbanen.

Eiendomsleder Steinar Reinkind i Midtre Gauldal kommune sier at knutepunktet vil forsterkes i løpet av kort tid.

– I dag tar det jo bare 30 minutter å kjøre til Heimdal. I tillegg er det store investeringsprosjekter på både E6 og jernbanen. Det blir veldig gunstig for bedriftene på Støren Sør, påpeker Steinar.

Lokalprodusert kraft

Næringsområdet ligger på fjellgrunn, og har ikke tatt av verdifull dyrka mark. Det grønne skiftet har vært viktig i planleggingen og utformingen av Støren Sør.

– Energi er en knapp ressurs. På Støren Sør satser vi på å dekke kraftbehovet ved lokalprodusert, fornybar kraft. I tillegg til kortsiktige tiltak som batteri og generatorer, jobber vi med langsiktige markedsløsninger, økt utnyttelse av dagens regionalnett og energikoordinering som i sum skal gi mer energi til næringsvirksomhet.

Det ligger mye kraft og muligheter i at Støren Sør er helt nyopprettet:

– Det er sjelden at nye næringsarealer etableres fra bunnen av. Slike muligheter dukker ikke opp så ofte. Vi starter med blanke ark, og kan legge til rette for en bærekraftig sirkulærøkonomi og synergier som gir kompetanse og energi til flere, sier Steinar.

– Unik mulighet

Trude og varaordfører Stian Engen forteller at Midtre Gauldal er et godt lokalsamfunn med sterkt engasjement og samhold.

– Her får du en heiagjeng i ryggen! Vi er ekstremt gode på å hjelpe folk til å lykkes, sier hun og ramser opp navn som Marit Bjørgen, Magnar Solberg og Sigrid Haanshus.

Denne mentaliteten og heiagjengen skal også næringslivet som flytter til Støren Sør, nyte godt av.

– Vi er en næringskommune som skal legge til rette for bedriftenes behov og ønsker. Her spiller vi hverandre gode, og det ønsker vi å gjøre for næringslivet også. Jeg mener vi har en egen evne til å hive oss rundt, og få til ting kjapt, sier Trude.

– Omstillingsprogrammet Spir gir oss muligheter og handlingsrom til å investere i gode tiltak for næringslivet. Vi skal bruke 40 millioner kroner på å sette fart på veksten i Midtre Gauldal. Det er en unik mulighet, skyter Stian inn.

I tillegg til næringsarealet Støren Sør, er det mange andre gode grunner til å rette blikket mot Midtre Gauldal.

– Kommunen vår har stabil arbeidskraft, og vi har stor tilgang til folk i arbeidsfør alder. I motsetning til større byer, blir folk her værende i jobbene sine i lang tid, noe som har en stor verdi, sier Trude.

– Og så må jeg nevne at vi har en videregående skole her på Støren, som utdanner unge, dyktige fagfolk. Det er med andre ord mange flinke hender og hoder som står parat til å jobbe for din bedrift, legger Trude og Stian til avslutningsvis.

Kontaktinformasjon

Steinar Reinkind, enhetsleder Eiendom og kommunalteknikk i Midtre Gauldal kommune

Telefon: 474 82 929

E-post: storensor@mgk.no

Adresseavisen studio
Jon Kristian Haukdal / Midtre gauldal kommune

Tekst/design:
Foto:

Denne saken er produsert av
ADRESSEAVISEN STUDIO i samarbeid MED Midtre Gauldal kommune

Om innholdsmarkedsføring

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av innholdsprodusenter i mediehusets annonseavdeling.

Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Annonsørinnhold skal merkes tydelig, så leseren kan oppfatte at innholdet er betalt for og produsert i samarbeid med en annonsør.

© Copyright Polaris Media